Несебър и Слънчев бряг дадоха пример по екология

В пролетна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър, най-голяма активност бе отчетена

Share