Възстановяване на круизните екскурзии по Черноморието.